Dokumenti Themeltar Nazaretas: Kush Jemi - Çfarë Besojmë

MIRËSEVINI NË DOKUMENTIN THEMELTAR NAZARETAS
 
Një brez i ri i nazaretasve ka kërkuar që themelet e mësimeve, historisë, teologjisë, misionit, financave si dhe të natyrës thelbësore të kishës, të publikohen në një dokument të shkurtër, të qartë, të lehtë për t'u arrirë nga të gjithë—në një gjuhë të thjeshtë.
 
Dokumenti Themeltar Nazaretas është një koleksion me artikuj të shkurtër që shpjegon arsyen e ekzistencës së Kishës së Nazaretasit: Kush jemi dhe çfarë besojmë. Ky publikim na jep mundësinë që të kuptojmë më mirë qëllimin e kishës në përhapjen e shenjtërisë së shkrimit dhe në misionin e saj, për të bërë dishepuj si Krishti në kombet.
 
Dokumentin Themeltar Nazaretas mund ta gjeni në internetit (www.whdl.org dhe kërkoni për “Nazarene Essentials”).
 
Ndërkohë që lexoni dhe studioni Dokumentin Themeltar Nazaretas, ju urojmë që të mësoni sa më shumë rreth Kishës së Nazaretasit dhe dëshirës së saj për të ndarë me bindje lajmin e mirë të Jezus Krishtit.

Tabs